Liên hệ

Cơ sở chính: Số 34 – Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Email: dengiahung.jsc@gmail.com

SĐT:   Phone 1: (84-24) 3354.7617