• giờ mở cửa

    7H30-18H00

  • 0904375390
    0904224982

- 10%

Đèn Gương Kalei 8350/570

1,570,000₫
1,750,000₫
- 10%

Đèn Gương Kalei 8350/390

1,110,000₫
1,230,000₫
- 23%

Đèn Gương Kalei 38026/12W

1,150,000₫
1,500,000₫
- 33%

Đèn Gương Kalei 38026/8w

850,000₫
1,270,000₫
- 21%

Đèn Gương Kalei 38029/12W

950,000₫
1,200,000₫
- 14%

Đèn Gương Kalei 38029/20W

1,250,000₫
1,450,000₫
- 10%

Đèn Gương Kalei 8349/390

1,110,000₫
1,235,000₫
- 14%

Đèn Gương Kalei 38026/20W

1,250,000₫
1,450,000₫
- 33%

Đèn Gương Kalei 38020/8W

1,055,000₫
1,580,000₫
- 21%

Đèn Gương Kalei 38026/20W

1,500,000₫
1,900,000₫
- 33%

Đèn Gương Kalei 38020/12W

1,275,000₫
1,900,000₫
- 23%

Đèn Gương Kalei 38016/12W

1,150,000₫
1,500,000₫
- 30%

Đèn Gương Kalei 38020/20W

1,325,000₫
1,880,000₫
- 14%

Đèn Gương Kalei 38016/20W

1,620,000₫
1,880,000₫
- 7%

Đèn Gương Kalei 38016/8W

1,150,000₫
1,230,000₫
- 11%

Đèn Gương Kalei 38022/8W

1,100,000₫
1,230,000₫
- 13%

Đèn Gương Kalei 38022/12W

1,420,000₫
1,625,000₫
- 14%

Đèn Gương Kalei 38022/20W

1,620,000₫
1,885,000₫
- 11%

Đèn Gương Kalei 38029/8W

1,100,000₫
1,230,000₫
- 21%

Đèn Gương Kalei 8349/490

1,285,000₫
1,625,000₫
- 10%

Đèn Gương Kalei 8349/590

1,755,000₫
1,950,000₫